Aktualności

Pawel Grabka

Pawel Grabka

Pawel Grabka

Pawel Grabka

Pawel Grabka

Pawel Grabka

Pawel Grabka

Pawel Grabka

Pawel Grabka

Pawel Grabka

Pawel Grabka

Pawel Grabka

Pawel Grabka

Pawel Grabka

Pawel Grabka

Rusza projekt

Już niebawem rozpocznie swoją działalność placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży pod nazwą Aktywna Korzkiew. 

W ramach projektu powstaje i rozpoczyna działalność od listopada tego roku Placówka Wsparcia Dziennego w Korzkwi przy ul. Eleonory Wodzickiej 2, dla 120 dzieci/młodzieży do 18 r.ż. oraz min. 100 ich rodziców/opiekunów prawnych mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W ramach projektu założono zorganizowanie zajęć w PWD przez cały rok, min. 5 dni w tygodniu – min. 4 h, w okresie wakacyjnym prze 8h. Realizacja projektu obejmuje teren Gminy Zielonki, a do projektu zrekrutowani mogą zostać jedynie mieszkańcy Gminy Zielonki.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szczegóły znajdą państwo pod linkiem: https://fundacja.malopolska.pl/podstrona.php?id=78 

Nasi Partnerzy

Kraków Zielonki FIO NGO Przejdź na EkoFakturowanie bądź ekologiczny i oszczędzaj na każdej wysłanej fakturze

Facebook

Newsletter

Bądź ze wszystkimi informacjami na bieżąco. Zapisz swój adres e-mail!
Top