O Fundacji


Misja

Misją Fundacji jest wspieranie środowisk harcerskich na terenie Małopolski poprzez ścisłą współpracę z Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągwią Krakowską oraz jednostkami podległymi. Współpraca ta realizowana jest poprzez: organizowanie wszelkiego rodzaju form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, wspieranie kadry instruktorskiej w jej codziennych działaniach, współpracę ze sponsorami oraz wspieranie materialne i organizacyjne ZHP Chorągwi Krakowskiej.

 

Władze Fundacji

Zarząd fundacji:
Anna Hałatek - Prezes Fundacji
Jerzy Gacoń - Wiceprezes Fundacji
Paweł Grabka - Członek Zarządu
Bartosz Zawisza – Członek Zarządu

Rada Fundacji:
Michał Łesyk - Przewodniczący Rady
Marek Stec - Członek Rady
Marek Tarnowski - Członek Rady

 

Historia Fundacji

Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji została utworzona przez ZHP Komendę Chorągwi Krakowskiej w 2008 roku. Wraz z nią powstały oddziały zwane ośrodkami: Dom Harcerza w Nowym Sączu, Ośrodek Harcerski w Korzkwi i Ośrodek Harcerski w Piaskach Drużkach. Już latem 2009 roku Fundacja staje się organizatorem programu „Obozy rekreacyjno – wypoczynkowe", w których uczestniczy ponad 450 dzieci i młodzieży. Program jest współfinasowany przez Urząd Miasta Krakowa i Kuratorium Oświaty w Krakowie. W ramach Jubileuszowego Zlotu Stulecia Harcerstwa Polskiego oraz „Harcerskiej Operacji Kraków 2010" Fundacja jest jednym z głównych partnerów Chorągwi Krakowskiej ZHP i dzięki dotacji z Urzędu Miasta Krakowa finansuje takie programy jak: „100 lat harcerskiej piosenki", „Wystawy fotograficzne na 100-lecie harcerstwa", „Zlotowe Wici na Wiśle".
8.03.2011 roku powołany zostaje kolejny oddział Fundacji: Sklep harcerski „Sqadnica" z siedzibą przy ul. Karmelickiej 31, który w bardzo szybkim tempie rozwija swoją działalność i wchodzi na rynek z harcerskim i turystycznym wyposażeniem.
1.06.2012 roku Fundacja wraz z ZHP Chorągwią Krakowską jest organizatorem „Dnia Dziecka" w Korzkwi dla blisko 100 dzieci z zaprzyjaźnionych placówek opiekuńczo – wychowawczych z Krakowa. Upominki i prezenty zakupione zostają w naszej „Sqadnicy".
W 2014 roku Fundacja po raz kolejny realizuje w ramach działań statutowych wypoczynek dzieci i młodzieży pod tytułem „Od trzepaka do Kajaka" w Harcerskim Ośrodku Wypoczynkowym w Korzkwi.
Co roku fundacja wspiera działania ZHP Chorągwi Krakowskiej poprzez przekazywanie środków finansowych na działalność statutową, sponsorując nagrody podczas imprez harcerskich i przekazując materiały na działania programowe.

 

Polityka pywatnści

 

Bilanse i sprawozdania

 

Nasi Partnerzy

Kraków Zielonki FIO NGO Przejdź na EkoFakturowanie bądź ekologiczny i oszczędzaj na każdej wysłanej fakturze
Top