Kształtowanie postaw proobronnych młodych ludzi

 

 

Projekt „Kształtowanie postaw proobronnych młodych ludzi" współfinasowany jest przez Ministerstwo Obrony Narodowej

 

skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 10-17 lat, uczniów szkół znajdujących się w Krakowie i powiecie krakowskim.

„Kształtowanie postaw proobronnych młodych ludzi" to projekt, który u swych podstaw ma troskę o edukację proobronną, fizyczną oraz o społeczną świadomość i aktywność młodych ludzi. Widzimy bowiem konieczność edukowania i zachęcania młodych ludzi do podejmowania działań na rzecz kształtowania bezpieczeństwa powszechnego oraz w imię dobra społeczności lokalnej której część stanowią. Jednocześnie nasz projekt jest odpowiedzią na co raz to nowe wyzwania, z którymi musi mierzyć się każde rozwinięte cywilizacyjnie społeczeństwo, między innymi: stopniowym zmniejszeniem roli aktywności fizycznej wśród młodzieży, przeniesieniem relacji interpersonalnych do wirtualnego świata.

W ramach projektu zrealizowane zostaną wydarzenia dla dzieci i młodzieży w dwóch modułach:
- moduł kursów i warsztatów proobronnych, realizowanych w grupach rówieśniczych,
- moduł wydarzeń proobronnych.

Moduł wydarzeń proobronnych.

Istotną rolę w edukacji proobronnej i budowaniu kapitału społecznego, odpowiedzialnego za otoczenie odgrywają formy edukacji pozaformalnej, związane z aktywnością pozaszkolną. W ramach Projektu odbędą się wydarzenia, podczas których grupy będą rywalizować między sobą w różnych konkurencjach związanych z bezpieczeństwem powszechnym.

Rajd „Śladami Tadeusza Kościuszki".
Trzydniowy, weekendowy rajd pieszy na terenie powiatu krakowskiego, Jury Krakowsko-Częstochowskiej i Ojcowskiego Parku Narodowego, odbędzie się w dniach 6-8 listopada 2015 roku i będzie okazją do integracji wszystkich beneficjentów w trakcie zmagań. Część trasy rajdu będzie pokrywała się z małopolskim szlakiem turystycznym „Kościuszko".
Pierwszego dnia rajdu uczestnicy będą mieli okazję poznać kluczowe dla tego regionu wiadomości związane z postacią Tadeusza Kościuszki.
Podczas drugiego dnia odbędzie się rywalizacja między grupami – na trasie przygotowane zostanie
6 punktów patrolowych, sprawdzających wiedzę i umiejętności zdobyte podczas pierwszego miesiąca warsztatów oraz pierwszego dnia rajdu. Obsługę rajdu będzie stanowić zespół 15 osób. W celu przygotowania punktów patrolowych niezbędne będą materiały programowe i papiernicze. Transport uczestników, obsługi i zaopatrzenie tras w sprzęt czy materiały programowe to część niezbędnych operacji logistycznych w trakcie rajdu, które zapewnia organizator. Beneficjenci otrzymają także ciepły posiłek oraz zapewniony zostanie im nocleg. Dla wszystkich patroli, organizator przewiduje drobne upominki i dyplomy, a dla wszystkich beneficjentów – pamiątkowe plakietki.

Terenowe Manewry Obronne.
Manewry odbędą się na zakończenie projektu w dniu 19 grudnia 2015 roku. Na terenie parku korzkiewskiego i Jury Krakowsko-Częstochowskiej, pod okiem Komisji złożonej z pracowników Wojska Polskiego, Policji oraz Straży Pożarnej uczestnicy indywidualnie będą brali udział w zawodach testujących ich sprawność fizyczną i koordynację. Zawody składać się będą z 5 elementów:
- strzelectwo sportowe,
- wspinaczka skałkowa,
- ratownictwo medyczne,
- Pokonanie Toru Przeszkód,
- Bieg Kondycyjny.

Zgłoszenia

Zgłoś się do projektu

Nasi Partnerzy

Kraków Zielonki FIO NGO Przejdź na EkoFakturowanie bądź ekologiczny i oszczędzaj na każdej wysłanej fakturze
Top