I Konferencja Trenerów Organizacji Pozarządowych TOP w Krakowie

Głównym celem projektu była wymiana doświadczeń między osobami odpowiedzialnymi za szkolenia dla wolontariuszy w różnych organizacja pozarządowych oraz stworzenie okazji do nawiązania współpracy między NGO zajmującymi edukacją oraz wychowaniem na płaszczyźnie szkoleniowej. Ponadto prezentacja najlepszych praktyk szkoleniowych w obrębie NGO.
Bezpośrednimi beneficjentami projektu były osoby zajmujące się szkoleniami w organizacjach pozarządowych będący jednocześnie wolontariuszami, przygotowujące innych do pracy wolontariackiej. Był to grupa osób, dla których nie wiele dostępnych jest form doskonalących, a od której bardzo dużo zależy. Od ich motywacji, warsztatu trenerskiego oraz wiedzy merytorycznej zależy jakość pracy/służby nowo rekrutowanych wolontariuszy. W konferencji wzięło udział blisko 100 wolontariuszy z różnych organizacji: Caritas, ZHP, ZHR, Wiosna i Siemacha.

Termin realizacji: 17.02 – 30.06.2014

Zgłoszenia

Zgłoś się do projektu

Nasi Partnerzy

Kraków Zielonki FIO NGO Przejdź na EkoFakturowanie bądź ekologiczny i oszczędzaj na każdej wysłanej fakturze
Top