Wystawy fotograficzne na 100-lecie harcerstwa

Wystawy fotograficzne na 100-lecie harcerstwa – to projekt przygotowany i realizowany w ramach Jubileuszowego Zlotu Stulecia Harcerstwa Polskiego oraz Harcerskiej Operacji Kraków 2010. Imprezy te odbywały się w terminie od 16 do 24 sierpnia 2010 roku w Krakowie w ramach Jubileuszu 100-lecia Harcerstwa Polskiego, prowadzonego przez cały rok 2010 w całej Polsce. W ramach Jubileuszu powołany został do życia Komitet Honorowy Obchodów 100-lecia Harcerstwa w Małopolsce, w skład którego weszli między innymi: Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz – Metropolita Krakowski (Przewodniczący Komitetu i Honorowy Patron Jubileuszu), prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa (Honorowy Patron Jubileuszu), Józef Pilch – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa (Honorowy Patron Jubileuszu), Stanisław Kracik – Wojewoda Małopolski (Honorowy Patron Jubileuszu), Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty (Honorowy Patron Jubileuszu) oraz wiele innych osobowości Krakowa i Małopolski. Patronat medialny nad wszystkimi naszymi przedsięwzięciami objęły redakcje: Dziennika Polskiego, Radia Kraków oraz Telewizji Polskiej Oddział w Krakowie.
Najważniejszym przedsięwzięciem w ramach projektu była przygotowana wystawa fotograficzna „100 lat Harcerstwa Polskiego", która odbywała się w Muzeum Czynu Niepodległościowego w Krakowie. Wystawa miała na celu pokazanie osiągnięć i wydarzeń harcerskich na przestrzeni ostatnich 100 lat. Prezentowane tu były wszystkie etapy – początki harcerstwa krakowskiego, przez czas rozłamu – aż po dzień dzisiejszy. To właśnie dzień dzisiejszy został zobrazowany najdokładniej, aby ukazać różnice i podobieństwa.


Kolejna „Wystawa w 100. rocznicę powstania harcerstwa na ziemiach polskich" miała miejsce w Krakowskim Klubie Kolekcjonerów, gdzie oprócz znakomitych fotografii zwiedzający mogli zobaczyć starannie przygotowane i wyselekcjonowane zbiory kolekcjonerskie związane z patriotyzmem, historią oraz pozycją i dorobkiem Krakowa.
Następną propozycją odbywającą się w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa – tym razem skierowaną do starszego grona instruktorów – była konferencja „Kolekcjonerstwo
i Muzealnictwo Skautowe i Harcerskie" i towarzysząca jej wystawa fotografii i pamiątek harcerskich i skautowych. Obrady konferencji były skoncentrowane wokół aktualnie działających oddziałów muzeów, ośrodków i izb tradycji gromadzących i udostępniających pamiątki harcerskie i skautowe, zaprezentowania ważniejszych polskich i zagranicznych prywatnych kolekcji pamiątek.
Następna, odbywająca się w Pałacu Krzysztofory – to wystawa współorganizowana przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Tutaj zwiedzający mieli okazję poznać historię ruchu skautowego na terenie Galicji. Mieli możliwość odkryć symbolikę harcerską wkraczając do stworzonego w jednej z sal obozowiska, a także kluczowe harcerskie cnoty zwiedzając sale upamiętniające uczestników walk niepodległościowych oraz służbę harcerzy w okresie pokoju.


Ostatnią propozycją była wystawa fotografii koncentrująca się wokół twórcy skautingu światowego Roberta Badenn-Powella i odbywała się w Bibliotece Jagiellońskiej. Prezentowano tu również książki, czasopisma oraz inne wydawnictwa znajdujące się w zbiorach najstarszej polskiej książnicy, które towarzyszyły harcerstwu od powstania do chwili obecnej. Program wystaw został opracowany z myślą o harcerskich seniorach, jak i o najmłodszych uczestnikach zlotu. Wystawa wskazuje również jak zmieniały się warunki harcerskiej działalności na przestrzeni 100 lat. Dokonano również starannego doboru książek eksponowanych na wystawie.

Termin realizacji: 16-24.08.2010

Zgłoszenia

Zgłoś się do projektu

Nasi Partnerzy

Kraków Zielonki FIO NGO Przejdź na EkoFakturowanie bądź ekologiczny i oszczędzaj na każdej wysłanej fakturze
Top