Aktywna Korzkiew

 

Aktywna Korzkiew - placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży 

Główny celem projektu jest poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży. Realizacja w ramach zachowanie trwałości projektu powstałej w 2019 roku Placówki Wsparcia Dziennego w Korzkwi, przy ul. Eleonory Wodzickiej 2. W ramach projektu założono zorganizowanie zajęć w PWD przez cały rok, min. 5 dni w tygodniu – min. 4 h, w okresie wakacyjnym przez 8h. Codziennie wychowankowie mają zapewniony ciepły posiłek, napoje i drobne przekąski. Projekt obejmuje teren Gminy Zielonki, a do projektu zrekrutowani mogą zostać jedynie dzieci z Gminy Zielonki. Pobyt dziecka w placówce jest odpłatny. Dzieci będą odbierane ze szkoły w Przybysławicach i dowożone na zajęcia w Korzkwi o godz. 13.30. Odbiór dzieci przez rodziców do godziny 18.00 z Ośrodka w Korzkwi. 

Koszty realizacji projektu:

  • 370 zł/dziecko za misiąc + 10 zł za obiad w ciągu dnia  
  • Odpłatność za udział w projekcie pokrywają koszty zatrudnienia wychowaców oraz wyżywienia.
  • Koszty mediów, obsługa projektu po stronie Ośrodka w Korzkwi 

Termin wpłat:

  • Do 10 każdego rozpoczynającego się miesiąca na nr konta: Santander Bank 95 1090 1665 0000 0001 3014 9806 z dopiskiem " Czesne za miesiąc ..."
  • Płatność za obiady będzie dokonywana za miesiąc na podstawie zestawienia ilości wydanych obiadów do 10 każdego następnego miesiąca.

Wsparcie zaplanowane w ramach projektu:

  • W ramach zajęć codziennych będą Kluby Zainteresowań (wg potrzeb wychowanków), pomoc w nauce, wspólne wycieczki lub wyjścia do kina, teatru, muzeów, dodatkowe zajęcia rozwojowe.

Rekrutacja do projektu:

Przed zgłoszeniem do projektu prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM REKRUTACJI , zgłoszenie do projektu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu,
przy wypełnianiu zgłoszenie proszę zaznaczyć zgody związane z ochroną danych osobowych. Zgłaszamy się przez formularz: ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU
po przesłaniu zgłoszenia przez stronę osoba zgłaszająca otrzyma pakiet dokumetów niezbędnych do przyjecia dziecka na zajęcia do placówki.

Kontakt:

Paweł Grabka - koordynator projketu:

tel: +48 693 913 343, e-mail: korzkiew@fundacja.malopolska.pl

 

Zgłoszenia

Zgłoś się do projektu

Nasi Partnerzy

Kraków Zielonki FIO NGO Przejdź na EkoFakturowanie bądź ekologiczny i oszczędzaj na każdej wysłanej fakturze
Top