Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku

Celem kursu jest nabycie uprawnień do wykonywania obowiązków
kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży.
Program kursu obejmuje 10 godzin dydaktycznych zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
Kurs organizowany jest na podstawie zgody Małopolskiego Kuratora Oświaty
i na tej podstawie uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Terminy kursu:
Kurs I  - 21.06.2015 (10 godzin)
Kurs II - 05.07.2015 (10 godzin)

Miejsce: Kraków ul. Judyma 10
Koszt kursu: 150,00 zł

Dla czynnych członków organizacji harcerskich rabat 20%.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie ankiety aplikacyjnej
dostępnej poniżej.
– na tej podstawie będą wysyłane wszystkie niezbędne informacje
na temat prowadzonego kursu.
W kursie udział mogą wziąć nauczyciele, czynni instruktorzy harcerscy z
co najmniej otwartą próbą na stopień podharcmistrza lub inne osoby,
posiadające co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej
lub dydaktyczno-wychowawczej.

UWAGA: Przy minimum 10 zgłoszeniach z jednej instytucji, istnieje możliwość dostosowania terminu i miesca kursu do grupy. (kurs w miejcu pracy, siedziby organizacji itp)

Szczegółowe informacje w regulaminie zamieszczonym poniżej.

 

Informujemy, że kliknięcie przycisku „zgłoś się" po wypełnieniu ankiety jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem kursu oraz jego przestrzeganiem.

Zgłoszenia

Zgłoś się do projektu

Nasi Partnerzy

Kraków Zielonki FIO NGO Przejdź na EkoFakturowanie bądź ekologiczny i oszczędzaj na każdej wysłanej fakturze
Top